De Kracht van Buiten

De Kracht van Buiten is een onorthodox bureau op het gebied van merktransitie, strategieontwikkelingen herpositionering.

Dit specifiek voor Merken en Retail en altijd vertrekkend vanuit een strategie en overtuiging dat een merk altijd relevantie, toegevoegde waarde en bewijs moet leveren.

Een nieuwe strategie of herpositionering ontwikkelen is vandaag vaak niet meer voldoende om een formule of merk weer in de juiste positie te zetten. Vaak is de achterstand zo ver opgelopen dat er over de tijd moet worden gestapt.  

Meespelen in het spel dat inmiddels door anderen is overgenomen betekent conformeren aan de spelregels van de ander. Beter is het om een nieuwe spel te spelen waarbij de formule of merk opnieuw de spelregels heeft bepaald.

De Kracht van Buiten ontwikkelt transities in de tijd. Bij de transitie ontwikkeling wordt sterk gekeken naar de oorspronkelijke relevantie en bestaansrecht van een formule of merk, naar de ontwikkelingen in de tijdgeest en naar de drivers achter consumentengedrag. Op basis van deze analyse bepalen we de strategie. Bepalen we het nieuwe spel en de nieuwe spelregels.. Alleen op die manier kan een nieuwe voorsprong worden gecreëerd en zet de concurrentie op achterstand.